Hyvin kirjoitettu asiakastarina tuo lisäarvoa myyntiin - Vieraskynä

Hyvin kirjoitettu asiakastarina tuo lisäarvoa myyntiin

Tehokas tapa markkinoida yritystäsi ja tuotteitasi on saada myyntitekstiin referenssi suoraan yrityksen asiakkaalta. Asiakastarinoilla tuodaan tarinamuodossa esille asiakkaan näkökulmasta, miten yritys on auttanut heitä arjessa ja/tai liiketoiminnassa. Lukijat saavat konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia onnistumisia sekä yrityksellä että yrityksen asiakkailla on asiakkuuden/yhteistyön tuloksena syntynyt.

Samaistettavuus

Lukijoiden on helpompi samaistua tekstin sisältöön, kun kyseessä on asiakas- näkökulma yrityksen ulkopuolelta. Positiiviset näkökulmat ovat uskottavampia, kun niistä kertoo lukijoiden kanssa samassa tilanteessa oleva, jolla ei ole mitään syytä liioitteluun (huom! tämä sisällöntuotannossa).

Oman yrityksen toiminnan kehittäminen

Asiakkailta saa suoraa palautetta siitä, mikä yrityksessä on toiminut hyvin ja mihin kannattaa panostaa jatkossa. Positiivinen palaute vahvistaa myös yrityksen oman työntekijöiden työilmapiiriä.

Tarinamuoto on helppo ymmärtää

Asiakastarina on helppolukuinen, ymmärrettävä ja noudattaa selkeää rakennetta. Hyvin rakennettu asiakastarina pitää lukijat otteessa ja saa heidät jatkamaan lukemista. Tietenkin tarinaan on saatava myös hyvät kirjoittajat, jotka osaavat kirjoittaa vetävän tekstin ja korostaa oikeita kohtia. Tässä esimerkiksi kokenut haamukirjoittaja voi auttaa tekstin tuottamisessa.

Konkreettiset esimerkit lisäävät luottamusta

Yrityksen asiakkaat tuovat esille, miten juuri heitä on autettu. He kuvaavat ratkaisuja ja kertovat tuloksista. Kun yritys voi osoittaa käytännön onnistumisia asiakkaiden suulla, on se luotettavampi lähde potentiaalisille uusille asiakkaille.

Erottautuminen kilpailijoista

Asiakastarinassa voidaan korostaa asioita, jotka tekevät juuri sinun yrityksestäsi ainutlaatuisen. Tarina voi fiksulla tavalla (ei lukijaa ärsyttäen) peilata yrityksen arvoja, periaatteita, toimintatapoja ja merkityksellisiä asioita.

 

Leave A Comment